Tätningsmassa och lim | Campingguiden

Lim eller tätningsmassa, vad ska jag välja till min husvagn, husbil eller båt?
Vid montering av fönster, takluckor, skruvhål eller andra detaljer där tätning är den viktigaste egenskapen rekommenderar vi Teroson med artnr 9946311.  Anledningen till denna rekommendation är att dessa monteringsdetaljer kan behöva att lossas och bytas ut under fordonets livslängd. Vid montering av solpaneler, cykelställ ect där den limmande egenskapen är den viktigaste rekommenderar vi Sikaflex 552.

Vårat bästa tips är att det går aldrig att snåla med tätningsmassa.

Nedan följer lite information för dig som vill läsa mer om de olika typer av medel som finns på marknaden.  

Plastiska tätningsmedel
Liksom lim används tätningsmedel inom olika industri- och hantverksområden och har stadigt ökat i betydelse. Moderna tätningsmedel är ett perfekt komplement till traditionella sammanfognings- och tätningstekniker, t.ex. användning av solida packningar, och kan även ofta ersätta dem.

Grundprinciper
Tätningsmedlen butyl och polyisobutylen (PIB) har olika kemiska strukturer men det är praktiskt taget inga skillnader. Båda är plastiska tätningsmedel och enkomponentsprodukter. Eftersom de inte kräver vare sig härdare eller härdningstid blir deras slutliga egenskaper tydliga omedelbart efter applicering.
Detta och nedanstående karakteristik gör butyl- och PIB-tätningsmedel till bra lösningar för produktions- och bearbetningsuppgifter.

Egenskaper
• Utomordentlig vidhäftning på nästan alla material
• Slutliga egenskaper direkt vid applicering
• Låg genomtränglighet för vattenånga och gaser
• God beständighet mot vatten och åldrande
• Hög flexibilitet även vid låga temperaturer
• Självsvetsande

Tack vare sin inneboende vidhäftningsförmåga fäster butyl- och PIB-tätningsmedel på metall, glas, keramik, mineralmaterial, trä, PS, EPDM och andra plaster. De uppvisar också utomordentlig vidhäftning på vanligen svårlimmade material som PE, PP och POM.

Ett viktigt kriterium vid val av tätningsmassa är deras mekaniska uppträdande under deformering. När de utsätts för krafter visar alla tätningsmedel både en plastisk (dvs. deformerande) och en elastisk (dvs. gummiliknande) reaktion. Om den plastiska reaktionen är dominant kallas tätningsmedlet för plastiskt.

Profiler
Butylerna får sina olika former genom att de sprutas ut vid temperaturer på mellan 60 och 80 °C. Därefter appliceras de på skyddspapper och lindas upp på en rulle. Skyddspappret tas bort strax innan profilen ska användas. Det finns profiler som är flata (band) och de som är runda (linor) i båda fallen i många olika dimensioner. Antingen är de upplindade på rullar eller kapade i viss längd (färdigkapade profiler).

För att öka deras längsgående, dimensionella stabilitet finns det också flata och runda profiler med en kärna av bomull, syntetiskt garn eller med en tygmantel. Laminering av bandets ena sida med plastfilm/ark, flor eller folie av aluminiumkomposit ger ytterligare speciella egenskaper som UV- och väderstabilitet, slitbeständighet och kompatibilitet med gips eller målarfärg.

Det krävs ingen appliceringsutrustning eller några speciella försiktighetsåtgärder vid hantering av profilerna. De är enkla, säkra och rena att använda. Tack vare vår långa erfarenhet och den utomordentliga tillförlitligheten i våra produktionsprocesser har profiler från Henkel en enastående dimensionell exakthet. Detta garanteras av att materialet appliceras jämnt under produktionen, en funktion som konstant övervakas av vår kvalitetssäkring.

Fyllningsmassor
Fyllningsmassor är enkelt formbara tätningsmedel baserade på polyisobutylen. De ges sin önskade form för hand och pressas sedan in i spalter, fogar eller öppningar. Fyllnadsmassor från Henkel gjuter sig själva till all slags ytgeometri. Med sin goda vidhäftning och enkla formbarhet ger de en utomordentlig tätning mot vatten, fukt, gaser och damm

Varmsmälta butyl
Varmsmälta butyltätningsmedel blir vid rumstemperatur synnerligen viskösa och mycket klibbiga. Vid bearbetning värms de till 80 till 120 °C, något som avsevärt minskar deras viskositet. Därigenom blir de enkla att bearbeta vid hög hastighet när de sedan appliceras med uppvärmbar utrustning. Dessutom kan varmsmälta butyler appliceras i mycket tunna lager.

Eftersom de är klibbiga tätningsmedel kan dessa produkter användas på många olika profiler, taper, folier/filmer och gjutningar. När det väl applicerats kan tätningsmedlet täckas med skyddspapper för transport och förvaring. Varmsmälta butyler förblir mycket klibbiga även vid låga temperaturer vilket gör att de kan bearbetas också nära
fryspunkten. Produkterna finns i hobbocks och fat. Från dessa behållare kan de appliceras med hjälp

Patrontätningsmedel
Patrontätningsmedel är enkomponents kallbearbetningsbara tätningsmedel baserade på butylgummi. De kan appliceras vid rumstemperatur. Dessa tätningsmedel levereras i patroner, i foliepatroner för tryckpistoler eller i fat som kräver lämpliga applikatorer. Skillnad görs mellan lösningsmedelsfria och lösningsmedelsbaserade produkter.

Lösningsmedelsbaserade produkter avger sitt organiska lösningsmedel först efter applicering. Under denna process härdas de fysikaliskt och bildar en plastisk butyltätning som är beständig mot åldrande.

De lösningsmedelsfria produkterna härdas när den exponeras mot värme av utrustning med skruvsprutmaskiner, kolv-, kugghjuls- eller rotationspumpar.


Logga in