INTEGRITETSPOLICY CAMPINGTILLBEHÖR 4U NORDEN AB

Vi har skapat denna sekretesspolicy för att visa vårt engagemang för att skydda integriteten för våra kunder.

Vänligen läs nedanstående för att lära dig mer om vår integritetspolicy och hur vi hanterar den personliga information som samlats in från våra kunder.

ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER
Campingtillbehör 4U Norden AB, org.nr 556906-0568

VAD OMFATTAR POLICYN
Denna sekretesspolicy täcker vår behandling av personlig information som samlas in av oss genom en webbplats som ägs och drivs av oss. 
Denna sekretesspolicy gäller inte för andra företag som inte är i vår direkta underkastelse, eller av personer som inte är anställda av oss, inklusive eventuell tredje part bidragsgivare är bunden av avtalet och alla andra webbplatser som våra hemsidor kan länka.

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER
Du kan besöka våra webbplatser utan att lämna ut någon personlig information.
Vi behöver ibland viss personlig information om du vill köpa våra produkter, registrera ett kundkonto, få vårt nyhetsbrev, eller använda vissa tjänster. Om och när så krävs, kan denna information inkludera dina kontaktuppgifter och / eller ditt företags kontaktuppgifter.

Vi kommer att använda denna information för att besvara dina frågor, för att förse dig med efterfrågade produkter och tjänster, för att ställa in ditt konto, och för att kontakta dig angående nya produkter och tjänster.
Genom att besöka våra tjänster och frivilligt förse oss med de begärda personuppgifterna, samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna Integritetspolicy.

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV ICKE-PERSONLIG INFORMATION
Vi tar automatiskt emot och registrerar vissa typer av icke-personlig information på våra servrar loggar från din webbläsare innefattande din IP-adress, cookie och webbsidan du har begärt.

Vi kan använda denna information för att anpassa den reklam och det innehåll du ser och för att uppfylla din begäran avseende vissa produkter och tjänster. Vi kopplar inte denna icke-personliga uppgifter till någon personlig information som samlas in från dig.
Vi tillåter också utomstående företag som har annonser på någon av våra webbsidor att installera cookies på din dator. Dessa cookies är inte anslutna till någon personlig information på något sätt.

Tredje part Cookieanvändning är föremål för deras egen sekretesspolicy, och vi tar inget ansvar för deras användning.

COOKIES

Nödvändiga
Nödvändiga cookies lagrar inga uppgifter som kan kopplas till dig som person och de är inte möjliga att stänga av. De lagrar endast information om olika åtgärder du som besökare vidtar och används för webbsidans grundfunktionalitet. Om dessa cookies blockeras genom inställningar i webbläsaren kommer vissa delar av sidan inte fungera som det är tänkt.

Statistik
Dessa cookies ger oss information om hur användarupplevelsen av vår webbplats fungerar och ger oss möjlighet att jobba med förbättringar av användarvänlighet, kundservice och liknande funktioner.

Chat
Dessa cookies används för att du ska kunna kontakt oss via webbplatsens inbyggda chat.

Sociala medier
Dessa cookies används för att koppla vår webbplats till våra flöden på Facebook, Instagram, samt Google.

Shopping
Dessa cookies används för att anpassa din upplevelse som kund i vår butik, t.ex köphistorik och navigeringshistorik.

INFORMATION OM DELANDE OCH AVSLÖJANDE

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter.

Leverantörer, underleverantörer
För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för andra syften beskrivet i den här policyn kan Camping 4U komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer.

Betal- och kreditbolag
För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella aktörer. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls via våra partners kommer dina personuppgifter delas med betal- och kreditbolag. Våra partners kan även komma att ta en kreditupplysning på dig vid ansökan om krediter. Vi kan dela personlig information för dessa ändamål endast med tredje parter vars privatlivpolicy är förenlig med våran eller som accepterar att följa vår politik när det gäller personlig information.

Vi kan på annat sätt lämna ut din personliga information när:
- Vi har ditt uttryckliga samtycke till att lämna ut för ett visst ändamål.
- Vi måste svara på förelägganden, domstolsbeslut eller annan sådan juridisk process.
- Vi behöver skydda den personliga säkerheten för användare av våra webbplatser eller försvara rättigheter eller egendom som härrör från oss.
- Vi finner att din aktivitet på våra webbplatser bryter mot våra användarvillkor dokument eller någon av våra riktlinjer för användning som gäller för motsvarande produkter eller tjänster.

SAMTYCKE  
Om du inte samtycker till insamling, användning eller utlämnande av dina personuppgifter som beskrivs i denna policy, ska du inte uppge någon personlig information till oss.
Om du har skickat in personuppgifter till oss och vill sluta att medge användning eller utlämnande som beskrivs häri, vänligen meddela oss.

SÄKERHET
Tyvärr kan ingen dataöverföring via Internet anses vara 100% säker. Däremot lagras dina uppgifter till oss som är skyddad för din integritet och säkerhet. I den höga säkerhetsnivån i delar av våra webbsidor, som identifieras på webbplatsen använder vi industristandarden SSL-kryptering för att skydda dataöverföringar. Vi skyddar också din personliga information från obehörig åtkomst, genom förfaranden åtkomstkontroll, brandväggar, nätverk och fysiska säkerhetsåtgärder.

Vidare behåller vi dina personuppgifter bara så länge som krävs för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller som krävs enligt tillämplig lag.

RÄTTIGHETER
Rätt att få tillgång till din data
Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dit själv ändrad/rättad.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")
Du rätt att få dina uppgifter raderade, förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen, som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enligt lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter att raderas.

Rätt att begränsa
Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt: om du bestrider att personuppgifterna är korrekta behandlingen är olaglig vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt att invända
Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit till oss som behandlas automatiskt, överförda till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

Rätt att återkalla samtycke
Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit Camping 4U.

Rättigheter vid profilering
Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig. Detta gäller dock inte:
om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal för med dig
om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning
om du har samtyckt till behandling

ÄNDRINGAR TILL DENNA SEKRETESSPOLICY
Vi kan när som helst, utan föregående meddelande till dig och efter eget gottfinnande, ändra denna policy från en tid till en annan. Läs igenom denna policy regelbundet.
Din fortsatta användning av våra webbplatser gör att du accepterar sådana ändringar och innebär att du accepterar detta.

TILLSYNSMYNDIGHET
Integritetsskyddsmyndigheten är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Camping 4U behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
Kontaktuppgifter Tel: +46 8-657 6100 E-post: imy@imy.se

UPPDATERING
Denna policy uppdaterades 2023-08-23

Logga in